Vatette Vattenfelsbrytare

Publicerad: 2016-03-22

Övervakar hela tappvattensystemet
Automatisk och självlärande övervakning

  • Den anpassar sig automatiskt till varje fastighet
  • Kontinuerlig och självlärande övervakning
  • Upptäcker både dropp- och flödesläckage
  • Vattentillförseln stängs av vid läckage
  • Inga Vattendektorer behövs
  • Kräver ingen manuell manövrering
  • Enkel att installera 
Vattenskador är den vanligaste skadeorsaken i svenska bostäder coh varje år drabbas ca 60 000 hem av en vattenskada.
Genom att installera Vatette vattenfelsbrytare i fastigheten kan du minimera risken och omfattningen av alla typer av vattenskador.
Välkomna till oss för mer information om Vatette Vattenfelsbrytaren 

 

Tillbaka

Nyhetsrubriker